Skit i populisterna

Forma egna visioner som för oss framåt – inte bakåt!

Populister och extrema får allt större fotfäste i stora delar av världen. Oavsett människors politiska tillhörighet så verkar de flesta oroa sig för samhällsutvecklingen. Utanför populisternas och de extremas sfär anser de ”gamla” etablerade politiska grupperingarna att människor borde ta sitt förnuft tillfånga och kämpa för de gamla idealen, den goda parlamentarismen, de gamla partierna, den trygga demokratin för att komma tillrätta med samhällets problem.

Talesmännen och kvinnorna för de gamla idealen, partierna och etablissemanget kämpar mot en ständig ström av beskrivningar av ett samhälle i förfall, kriminalitet och invandring som stjäl all vår välfärd. Dessa berättelsen kommer från källor som har ett syfte att skrämmas, demoralisera och oroa. Berättelsen sprids av de invigda, men också av de skrämda som inte längre gömmer sin oro, sin tilltro till populister och extrema utan berättar vidare tills det blir ”sanningar”.

Vi måste också tro – ja inte i religiös mening, men vi måste ha en tro på de sammankopplade berättelser och värderingar som vi under århundraden byggt upp. Vi måste tro på en valuta för att ekonomin ska fungera. En hundralapp som papperslapp är inte värd många ören och hur just varje enskild upplever hundra kronor varierar, men det finns en ytterligare kod som vi gemensamt har antagit i en valutas värde.

Vi tror på att polisen är och får vara den enda myndigheten, enheten, som har rätt att utöva våld för att bekämpa brottslighet.

Vi tror att myndigheter har ett uppdrag att göra livet bättre för ett lands invånare och accepterar att uppdraget kan förändras i själva sättet som makten utövas på, men att i grund och botten kvarstår ”affärsidéen” om att göra bra för medborgare.

Vi tror att regering och riksdag har planer, väldigt olika för respektive falang, men planer som ska göra livet bättre.

Vi tror – därför finns våra institutioner kvar, men faktum är ju i realiteten att vi är så många fler människor än till exempel polismakten, fler än försäkringskassans byråkrater, fler än skatteverkets personal och skulle med mankraft kunna se till att avbryta deras maktutövande, tjänsteutövande om vi blir alltför missnöjda.

Slutar vi gemensamt tro på dessa abstrakta strukturer som gemensamma överenskommelser kollapsar samhället.

Fler och fler slutar tro och det blir en ”sanning” att en tjänsteman på försäkringskassan likställs i kompetens med en läkare vad avser att avgöra en sjuk människas tillstånd och att dessa tjänstemän har dragits med i den allmänna ivern att hålla igen på samhällets pengar och får provision för varje nekat bidrag. Människor vittnar om hur de behandlats av Försäkringskassa, Migrationsmyndighet, Skatteverket etc. Människor blir upprörda och börjar snart se våra institutioner av ondo och som att de motarbetar de som de borde serva.

Vi blir arga och så dyker det upp aktörer som lovar att tillvarata den lilla människans intresse och få bort element som förbrukar samhällets resurser utan att ha rätt till detta, utan att ha varit med och bygga landet. Chimärt följer de demokratiska principer och när de väl sitter i en riksdag utan att varken få eller kunna ta ansvar för reella beslut så blir politiska felbeslut aldrig deras ansvar, men i själva verket profiterar de på felbeslut som görs, ibland i populistisk anda, av de ”gamla” partierna som i sin dumhet sett att de populistiska besluten fungerar för populister och extrema grupperingar. Populisterna lutar sig bakåt och trumpetar ut nya berättelsen i syfte att oroa och demoralisera: ”Vad var det vi sa?” Folk nickar instämmande och börjar till och med öppet håna den uddlösa politiska ”gamla” eliten.

Å andra sidan – vad erbjuder de ”gamla” för att vinna våra sympatier. Ska vi med glädje och solidaritet tycka om att betala skatt i syfte och mening att användas för att montera ner vår välfärd. Besparing och neddragningar är snart nog det nya ”vision” och har satt sig i ryggmärgen för budgetarbete.

Var finns visioner om det goda samhället, en fungerande skola, sjukvård – berätta för oss, ni som innehar ”makten” (som borde kallas förtroendet) vilken sorts skola ni vill ge framtida generationer, vilken sjukvård, kvalitativt och kvantitativt, vill ni bygga för framtiden, vilken äldreomsorg ska vi sträva efter, pensionsvillkor, arbetsvillkor, vilka myndigheter vill ni reformera om till att verkligen arbeta och upplevas arbeta för allas bästa?

Finns det djupa funderingar på hur vi kan få människor engagerade genom att förändra, förbättra, den sårbara parlamentariska demokratin?

Tycker vi om era visioner och litar på er får ni också förtroende att utföra arbetet

Idag känns det som att reparationsarbete och räddningsaktioner av ekonomin genom neddragningar är det enda som utförs och detta efter ”direktiv” genom populistiska strömningars nya”sanningar”.

Förtjäna förtroende - Säg inte “rätt” gör “rätt”!

Skit i populisterna och forma egna visioner om ett samhälle som människor vill vara med om att bygga!

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB