Kan Sverige ta till sig ett bredare "innanförskap" än det traditionella sättet att se på d


I våras blev jag uppringd av en av våra läsare och telefonsamtalet varade i över en timme med mycket intressanta diskussioner om Tempus, om världen, etc. och mynnade ut i att vi skulle faktiskt träffas över en lunch då denne sympatiske man reste land och rike runt i sitt arbete och skulle till den stad vari jag bor – Ängelholm.

Jag ska inte närmare gå in på hur lunchen utlöpte, men hans engagemang i World Values Survey blev ändå det hetaste samtalsämnet.

World Values Survey (WVS) är ett pågående samhällsvetenskapligt forskningsprojekt som har till syfte att utforska sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar i länder och kulturer över hela världen. Studierna genomförs i vad man kallar vågor och den första vågen inleddes redan 1984. Arbetet leds avRonald Inglehart, amerikansk statsvetare och forskare. Inglehart är född 1934 och verksam vid Universitetet i Michigan. Organisationens sekreteriat är baserat i Sverige.

Undersökningarna i vågorna genomförs med olika intervaller och man har till hjälp ett stort antal forskare som utför intervjuer, administrerar enkäter och behandlar inkommen data.

Ingleharts kulturkarta är ett välkänt resultat av den pågående forskningen och påvisar, enligt WVS egna defintioner: Ett antal variabler kondenserades till två dimensioner av variation i kulturella värderingar ("traditionella/religiösa mot sekulärt-rationella" samt hur nära vardagen handlar om direkt överlevnad mot möjligheten tillsjälvförverkligande" värderingar)".

Kartan är att likna vid ett lättläst diagram.

Nya länder adderas ständigt till kartan och undersökningen och tyvärr saknas många av de länder varifrån människor idag flyr undan förtryck, svält och religiösa förföljelser.

Men torde inte en dylik karta kunna användas som underlag för att öka förståelsen (oerhört förenklat) för hur man integrerar flyktingar och traditionella invandrare? Man kan INTE kategorisera migranter som en enda grupp. Människor kommer från diametralt olika verkligheter och uppfattade verkligheter och tar man Ingelahrts kulturkarta som utgångspunk så har Sverige (från starten av undersökningarna) innehaft och har en särställning såväl som i hög grad sekularieserat land och där möjligheterna till självförverkligande är större än i andra länder.

Kulturkartan visar hur långt ifrån olika länder står gällande sociokulturella skillnader och vice versa. Enkel matematik borde ju då säga att ju längre ifrån desto svårare att integrera och – igen – vice versa?

Nu menar jag inte att varje mottagarland skulle sitta och peka ut varifrån de är villiga at ta emot flyktingar, men kanske skulle förståelsen för olikheter öka och olika åtgärdsprogram kunna tas fram efter att man kunnat profilera migranter efter en sociokulturell indelning.

Av Ingleharts karta kanske man kan förstå att just Sverige med sin särställning längst ut till höger och högst upp har svårt att integrera vissa migranter. Kommer du från ett land där religion är lag och varje dag är en utmaning för att skaffa mat, vatten och kanske tak över huvudet – till ett land där kyrkans betydelse är marginaliserad och de flesta finns i samhällets innanförskap med alla dess möjligheter att utbilda sig till det man vill och kanske dessutom kunna resa och förkovra sig livet igenom – blir det en omtumlande upplevelse och svårt att förstå sig på de motivationsindikatorer vi lever efter.

”Hade de sociokulturella skillnaderna dessutom inte bestått i olika religioner utan bara grad av religiositet hade integrationsmöjligheterna dessutom, antagligen varit mycket enklare”, säger kanske någon. Men även den direkta överlevnads-skalan innehåller naturligtvis också olika nivåer och variabler och varje individ som kommer hit är unik, men har trots allt en ganska stor massa av sociokulturellt arv med sig. Betänk då att även vi – längst ut till höger och högst upp på kartan också har en profil som kunde vara lättare att förstå för de som kommer till vårt land med vår typ av särart.

Om det fanns vettiga, anpassade verktyg och modeller att ta till (en god utgångspunkt gissar jag att Ingleharts kulturkarta kunde vara) för att medverka till ökad förståelse för varandra, gissar jag att vi med större stolthet för vårt sätt att leva och bygga samhälle enklare kunde integrera en större mängd människor, men även ta till oss det goda de för med sig. Helt enkelt arbeta metodiskt för att vi som lever i Sverige gör det i ett bredare innanförskap än bara det som vi sociokulturellt kallar det ”svenska sättet”.

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB