Talet om att avskeda Mueller och stänga ner utredningen har tystnat!


Den särskilde åklagaren Robert Muellers beslut att åtala tretton ryska medborgare för en rad olika brott med det gemensamma syftet att störa och påverka den amerikanska presidentvalskampanjen har - åtminstone initialt - lett till att republikanerna har slutit upp bakom den pågående utredningen. Talet om att avskeda Mueller och stänga ner utredningen har tystnat.

Åtalen kan visa sig vara en förändring av spelplanen som får avgörande betydelse för det fortsatta arbetet, för de fortsatta amerikansk-ryska förbindelserna och för Trumps öde som USA:s president.

Att Mueller har kunnat identifiera tretton gärningsmän bland annat en ledande figur i operationen med direkta kopplingar till president Putin är anklagelser av en helt annan kaliber än generella utpekanden av underrättelseorganen - GRU och FSB. Åtalen understöder den bild som tecknas i Steele-rapporten om kopplingarna mellan påverkansoperationerna och Rysslands högsta politiska ledning. De innebär också att de amerikanska underrättelseorganisationernas tidigare analyser konfirmeras. Muellers inlaga bekräftar också att det finns brott begångna och brottslingar som kan fällas i rätten. Det är ett beslut i utredningen som kan få vittgående konsekvenser.

För relationerna mellan USA och Ryssland har det stor betydelse att det som Mueller anser sig kunna bevisa är en del i ett mönster. Någon dag innan Mullers anklagelseakt offentliggjordes hade först brittiska, därefter amerikanska och sedan danska myndigheter attribuerat den mycket kostsamma virusattacken "NotPetya" till den ryska militärens försök att destabilisera Ukraina. Och i november 2017 gick Theresa May ut med ett skarpt fördömande av rysk desinformation och cyberkrigföring.

Muellers åtalsakt ger ny konkretion åt Rysslands antagonistiska förhållande till väst och då inte minst till USA. Det kan inte undgå att få konsekvenser för relationerna mellan USA och Ryssland. Putins period i Kreml har inneburit att det kalla kriget är tillbaka.

För Donald Trump innebär utredningens framsteg ett motsvarande bakslag. Den senaste åtalsakten innehåller visserligen inga anklagelser mot amerikaner eller Trumps kampanjteam. De som har medverkat i denna del av den ryska kampanjen sägs ha varit omedvetna om sin roll som nyttiga medlöpare. Men utredningen pågår och allt det som rör Trump och Trumpföretagens ekonomiska relationer med Ryssland och ryska intressen återstår att redovisa.

De mest insatta i utredningen, som har varit anmärkningsvärt fri från läckor, är ense om att de största riskerna för Trump handlar om eventuell inblandning i ryska penningtvättsoperationer. Kvar finns också att redovisa den del av utredningen som handlar om Trumps kampanjteams förehavanden och ryska kontakter, där vi redan vet att Paul Manafort, George Papadopoulos och Rick Gates är brottsmisstänkta. Och till listan på sådant som återstår att redovisa hör allt som rör hackningen av demokraterna och Hillary Clintons kampanjchef, John Podesta.

Mueller har genom anklagelseakten mot de tretton ryssarna lyckats uppnå politisk enighet kring sitt arbete, men han är långtifrån klar med sitt uppdrag. Han har redan överraskat många genom djupet och grundligheten i undersökningarna. Därmed är det alldeles klart att han sitter på avsevärt mer information än som hittills har offentliggjorts och så länge undersökningarna fortgår kommer denna information att byggas på och kvalitetssäkras.

Helhetsbilden blir alltmer besvärande för Vita Huset. Bilden avTrumps relation till Putin påverkas naturligtvis av att Mueller betraktar de ryska operationerna för att störa valrörelsen som brottsliga och att personkopplingarna leder till Putins allra närmaste krets. I ljuset av åtalsakten blir på samma sätt medarbetarnas - i och utanför familjen - ryska förbindelser milt uttryckt ännu mera solkiga.

Då hjälper det föga att presidenten stormar på Twitter om att det inte har förekommit några konspirationer med ryssarna. Presidenten är illa trängd och stödrösterna som tystnar blir allt fler.

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB