Att ta Tempus in i framtiden blir att samtidigt gasa och bromsa - hysteriskt

Vi har försökt kika in i framtiden för Tempus! Vi kan inte se det knivskarpt, men kan konstatera att vi måste på ett eller annat sätt måste finnas online med en vettig produkt.

Vad är affärsidéen med Tempus? Ja, i stort sett densamma som när Jens Sundberg startade tidningen i början av 80-talet och i stort sett densamma då Ulf Rytterborg tog över Tempus i mitten av 90-talet. Båda dessa herrar är idag borta, men deras starka tro på Tempus som en liten blinkande stjärna på den svenska tidningshimlen lever vidare.

Vi som ägnar vår tid åt att producera Tempus varje vecka är mycket engagerade, dedikerade och vet varför vi gör detta – vi älskar att förstå vår omvärld på ett någorlunda balanserat sätt och med vetskap om att vi inte medvetet försöker påverka någon läsare i endera riktning, utan upplysa om skeenden på ett så objektivt sätt som det är möjligt.

Tempus – Världens nyheter på svenska – en devis och en affärsidé som levt jämsides med tidningen sedan starten. Dessutom är det en ganska pompös beskrivning – som om vi vore de enda som levererar nyheter från världen. Så är icke fallet – vi har fortfarande många levande och kvalitativt bra tidningar i Sverige, såväl så kallat rikstidningar som lokala tidningar. Världen finns inpå knutarna med Radio, TV, tidningar och inte minst via internet såväl i traditionella medier som i sociala sådana. Här flödar nyheter, händelser, tragedier, lyckliga tilldragelser mm.

Dock är det väldigt få medier som idag försöker förstå konsekvenserna av en händelse, väldigt få som balanserat analyserar vad som skett, varför det skett, hur det kunde ske eller ger kommentarer från journalister runt om i världen om läget på plats.

Vi har naturligtvis inte dessa resurser själva, men samarbetar med syndikat som har både viljan, kunskapen och kompetensen i de människor som klarar av att axla dessa roller, se händelser med den yrkeskunskap som behövs för att nyanserat rapportera, beskriva konsekvenser, analysera läget och skriva engagerat i ämnet.

Varför behövs då vi? Jo, trots att Sverige och svenskarna är oerhört duktiga på engelska så vill de flesta ändå läsa texter på sitt språk, dels för att förstå innehållet optimalt, men också för att snabbare kunna ta det till sig utan att behöva läsa mellan raderna beroende om det är en engelsk, amerikansk, australiensisk eller någon annan nationalitet på skribenten.

När vi gjort urvalet av de texter som vi vill ha med i nästa nummer av Tempus leveras dessa till våra fantastiska översättare som till och med ibland kan känna igen stilen, texthanteringen utan att se bylinen och säga vem på The New York Time, The Washington Post, Der Spiegel etc. som skrivit texten. Det vill säga - vi har gjort Tempus under en lång tidsperiod och känner oss oftast som en i gänget på dessa världsomspännande syndikat, varifrån vi väljer våra texter. Varje vecka har vi material över som vi velat haft med, men på grund av bristande tid, resurser och en befintlig deadline måste låta vara osagda på svenska i Tempus.

Skulle inte detta handla om framtiden och Tempus i densamma? Jo, det skulle det, men det är just det faktum att vi har tillgång till så mycket material från hela världen, skriven av världens främsta journalister som gör att vi försöker hitta en väg in i framtiden med Tempus grundidé som ledstjärna – Världens nyheter på svenska – hur skall vi få loss resurser att översätta mera material och leverera online på vår hemsida?

Vi har en idé, en modell, en tanke. Vi är mitt inne i en förstudie som skall ge en massa svar på frågor som hur vi finansierar en onlinesatsning, hur vi får fram resurser, hur vi paketerar, framställer och presenterar Tempus Online. När den är klar kommer vi att beskriva den här, men också på nätet.

Vi har redan presenterat själva grundmodellen för våra samarbetspartners – New York Times Syndicate och Washington Post Syndicate. Vi är den äldsta innehållskunden hos New York times, world wide, och en av de äldsta hos Washington Post också. Med vår nya grundmodell för Tempus Online kan dessa båda se en förlängning en fortsättning, en framtid med oss i Europa – vilket både glädjer, men också skrämmer oss. Vi vill ju helst bara göra vår älskade Tempus sådan den är i nuet som tidning som går ut till våra trogna läsare varje fredag och samtidigt göra en onlinesatsning lite sådär med ”vänstran”.

Vi har börjat inse att göra en onlinesatsning med ”vänstran” och ha tillgång till hela databasen hos New York Times och Washington Post, Der Spiegel med flera skulle innebära att vi behöver gasa hysteriskt och samtidigt bromsa intensivt, vilket blir svårt. En sak är dock säker oavsett vad detta mynnar ut i och vilka tjänster det kommer att innebära för våra läsare, så kommer Tidningen Tempus att komma ut i er brevlåda och som prenumerant blir det du som får ta del av Tempus Online – vi vill bli er ”Personal news shopper” vilket vi tror behövs i detta växande mediabrus.

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB