När Assad har vunnit


Fångarna lyssnar efter vinden. Kylan den för med sig är dödlig och i trånga celler tittar män på varandra – vem kommer somna i natt för att aldrig vakna igen? Väggisolering är inte prioriterat i det syriska Saydnayafängelset, inte i något fängelse där tortyr förekommer. Allt som sker ska höras. Andras skrik ska projicera bilder på medfångars näthinnor. För ovanlighetens skull kan också omvärlden se insidan av Saydnayafängelset, via Amnesty Internationals 3D-version av fängelset, byggd efter vittnesmål. Vi vet vad som skett och sker i Assads Syrien – aldrig har brott mot mänskligheten dokumenterats så väl av så många, med så hög standard: Tortyr, gas, bortföranden, avrättningar. Nu när allt pekar på att upproret mot Assad misslyckats, kommer vittnesmålen någonsin höras och vad händer med dem som stått upp mot diktatorn?

Efter Assads framgångar i Aleppo tycks bedömarna eniga. Diktatorn kommer sitta kvar. Syrien må fortsatt präglas av splittringar – sex års krig har försvagat Assads resurser och minskat hans möjlighet att behålla det järngrepp han tidigare haft. Å andra sidan finns det numera färre syrier att kontrollera, hälften av landets befolkning har flytt, en halv miljon har dött. Assad själv säger att han kommer ta tillbaka varje sandkorn av sitt land. För honom kvarstår rebeller, krigsherrar och IS att bekämpa, och de syriska kurderna i norr har all anledning att känna oro. Vill Assad bara ha tillbaka sitt land. Vill han också ha tillbaka sitt folk? Världen vill återlämna dem oavsett.

Vad händer med de flyktingarna som, med Assad kvar vid makten, ger upp hoppet om att någonsin kunna återvända? Många länders ledare tycks göra bedömningen att de tvärtom kan resa hem, eftersom Assads ökade kontroll betyder att det urskillningslösa våldet mattas av. När Libanon förra året fick Michel Aoun som ny president slog han fast att vad världen behöver är ett stabilt Syrien: Att Assad stannar och flyktingarna i Libanon återvänder.

I den pågående tyska valrörelsen talas det om att flyktingar har ett ansvar att återvända för att bygga upp sitt raserade hemland. Det skissas på scenarier för framtida försoningsprocesser, framtvingade politiska amnestier och tvångsdeportationer till en diktatur som åter är stabil. Kommer Sverige att skriva återtagandeavtal med Assad, likt det vi gjort med Afghanistan? Historien borde ha lärt oss att få diktatorer blir mildare efter att ha slagit ner uppror. Samma övervåld mot civila som användes i konfliktens start kommer användas när det är över. Hur kan någon som kämpat för ett Syrien fritt från diktatorn återvända? Kan omvärlden utvisa till Saydnayafängelset efter tortyren vi sett, kan någon begära att de som försökte förändra diktaturen nu anses ha ansvar att bygga upp landet åt Assad? Det är dessutom svårt att se Marshallhjälp komma singlande genom luften till Syriens invånare. Ingen demokratisk världsledare skulle kunna tänka sig att offentligt stötta diktatorn.

Under krigens år har otaliga försök initierats för att lagföra de krigsbrott som begåtts. Länder har startat egna utredningar och samlat dokument från de flyktingar som anlänt, medborgare i andra länder som begått krigsbrott har straffats på hemmaplan – fotsoldaterna, men inte de som beordrat brotten. Syrien har inte erkänt Internationella brottsmålsdomstolen, vilket innebär att FN:s säkerhetsråd måste agera om Assad någonsin ska ställas inför rätta. Kina och Ryssland blockerade sådana initiativ redan när Assads framtid var osäker och kommer knappast ändra sig när han åter regerar med full styrka. Vad sänder sådan straffrihet för signal till hans offer eller till andra krigsbrottslingar? Vad gör sådan straffrihet med Syrien som land?

Upproret är dött, spritt i tusentals gravar. Vilket land kommer vi se under Assad i framtiden? Jag hör exilsyrier konstatera att ingenting kan tänkas bli bättre och allt bör förmodas bli värre, att de har förlorat så mycket, för så lite – de modigaste har dött, säger de, och nu dör också rättvisan.

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB