TEMPUS nr 21 - Palestina - 100 år av faktaresistens och ”eftersanningar”

Begreppen faktaresistens, åsiktskorridorer och ”eftersanning” (post truth) tar i dag stor plats i den politiska diskussionen.

Företeelserna är långt ifrån nya. De har inte minst präglat debatten om den palestinska frågan ända sedan Balfourdeklaration med löftena om ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina publicerades i november 1917. Trots att den arabiska befolkningen då utgjorde över 93 procent betecknades den som ”de icke-judiska befolkningsgrupperna” och trots att deklarationen uttryckligen säger att dessa gruppers medborgerliga och religiösa rättigheter inte skall skadas etablerades snart eftersanningen att Palestina var ”ett land utan folk för ett folk utan land ”.

Allt palestinskt motstånd kunde därmed avfärdas som arabisk terrorism trots att både brittiska politiker och den sionistiska rörelsens företrädare från början var helt medvetna om att den utveckling som lett fram till dagens situation var oundviklig.

Ben Gurion, som skulle bli det självständiga Israels förste premiärminister,

pekade redan 1919 på vad han kallade ”den fundamentala realiteten”:

Alla inser problemet mellan araber och judar. Men inte alla ser att det inte har någon lösning. Det finns ingen lösning! Intressekonflikten mellan judar och araber i Palestina kan inte lösas genom spetsfundigheter .. Det finns en nationell fråga här. Vi vill att landet skall bli vårt. Araberna vill att landet skall förbli deras .. Varför skulle araberna sluta fred? .. Vi har tagit deras land. Visst, Gud lovade det till oss men varför skulle de bry sig om det? Vår Gud är inte deras. Vi kommer från Israel, det är sant, men det var för 2000 år sedan och vad betyder det för dem?

”Den bibliska rätten” fick trots Ben Gurions konstaterande ändå stor genomslagskraft och har också präglat debatten i Sverige inte minst genom Herbert Tingstens bok Det hotade Israel som kom ut 1957. I denna hävdar Tingsten inte bara att den judiska staten baseras på en biblisk rätt utan talar även om två andra rätter som fortfarande har stor genomslagskraft trots att de saknar förankring i folkrätten, nämligen ”kulturarbetets och lidandets rätt.”

Denna syn präglade även debatten efter 1967 års krig och ockupationen av Västbanken och gav därmed en legitimitet åt bosättningspolitiken. På israelisk sida motiverades denna officiellt till en början av säkerhetsskäl och som ett sätt att trygga det hotade Israels existens. Det faktum att den från början varit ett grundelement i den sionistiska politiken förträngdes och förtegs.

Chaim Weizmann, som var pådrivande kraft bakom Balfourdeklarationen och sedan blev Israels förste president, beskrev redan 1918 taktiken för genomförandet av denna plan:

”Det finns ett brittiskt ordspråk om kamelen och tältet; först sticker kamelen in ena benet i tältet

och till sist glider han in i det. Detta måste vara vår politik.”

Den israeliska politiken på Västbanken har sedan 1967 styrts av en steg för steg-politik som nu

har lett till att palestinierna i dag saknar tillträde till 42 procent av Västbanken, där över en halv miljon bosättare fördelats så att en territoriell kompromiss och en livskraftig palestinsk statsbildning blivit en omöjlighet.

När USA den 23 december 2016 avstod att rösta för FNs säkerhetsråds resolutionen 2334 som fördömde bosättningspolitiken innebar det senkommet indirekt erkännande från president Obamas sida av denna politiks illegalitet och utrikesminister Kerry beskrev utförligt dess ödesdigra konsekvenser för den judiska demokratin.

Detta officiella amerikanska uppvaknandet var tillfälligt. I stället följer nu en intensifierad bosättningspolitik understödd av en twittrande amerikansk president som vid ankomsten till Israel från Saudiarabien presenterade ett alternativt geografiskt faktum när han meddelade sina värdar att han kom från Mellanöstern och som efter besöket i Yad Vashem tyckte att detta monument över Förintelsen var ”so amazing”.

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB