Krönika TEMPUS nr 10 "Ingen jämställd flyktingpolitik"

Vem skjuts först när en stad attackeras? Män. Vem tvingas ut i strid? Män. Kvinnor och barn är utsatta grupper i krig, inte minst i flyktingläger. Men där och då, precis i maktövertagandet, är mäns liv mest i fara. Män ses som ett hot mot dem som kommer med vapen – män som är söner och vars mödrar vill att de ska vara säkra och därför tvingar dem att fly.

I samband med internationella kvinnodagen gavs jämställdhet extra fokus, i år med ett relativt nytt men allt mer uppmärksammat perspektiv. Flera debattörer lyfte fram skillnaden i antal män och kvinnor som söker asyl i Sverige som ett jämställdhetsproblem. Några debattörer gick så långt att de i feminismens namn förespråkade en könssegregerad flyktingpolitik, även om resonemangen då halkade över i en diskussion om vilka som ska få komma till Sverige snarare än vilka som mest behöver skyddas – mer om integration, eller Sveriges önskemål om man så vill, än om den flyendes akuta hotbild. En riksdagsledamot från Liberalerna kopplade samman kvinnoförtryck i förorter med manliga flyktingar och förespråkade att den svenska flyktingkvoten skulle vikas enbart till kvinnor, barn och HBTQ-flyktingar.

Det är svårt att tro att debattörerna ansträngt sig för att se frågan ur de värnade kvinnornas perspektiv. Hur kommer fruar och döttrar reagera på att med tvång skiljas från sina bröder, fäder, män – inte av krigets brutalitet, men av svenska tjänstemän? Kommer de känna sig tryggare eller ha lättare att integreras utan sin familj, med anhöriga kvar i fara? Flera debattörer har lyft fram ensamstående kvinnors utsatta position och kanske är det enbart dem FN:s flyktingkvot är tänkt att användas till. Men varför är så många kvinnor ensamma i krig? Inte för att männen sorglöst lämnat fältet – utan för att många ligger livlösa på det. De som borde ha flytt.

Varför kommer då ändå fler män än kvinnor till EU? Ibland är den enklaste förklaringen den bästa. Män, som har mer rörlighet i världen än kvinnor rör sig därmed också mer. Fler ensamkommande pojkar kommer, inte enbart för att deras mödrar reagerar på hot mot unga män, utan också för att de kan ta sig fram på ett sätt deras systrar inte kan. Så visst är män friare, säkrare – men med det kommer ett ansvar: Män tvingas ta illegala vägar till tryggheten bärandes förhoppningen att deras risk ska betyda att familjen kan komma efter, lagligt och tryggt som anhöriga till mannen som kom först. Väl här gör den nuvarande flyktingpolitiken att förhoppningen att rädda familjen grusas. Den tillfälliga asyllagen har som syfte att hindra familjeåterförening. Färre kvinnor kan komma efter och därför kommer vi säkert få se just fler kvinnliga asylsökande, här och i Medelhavet. Det tvingas fram när alternativet att låta en ensam familjemedlem ta risken och sedan, när flyktingskälen dokumenterats, komma efter inte längre finns och inga alternativ ges.

Om vi hade lagliga flyktvägar in i EU för dem som flyr skulle flyktingmottagandet vara mer jämställt – det vet vi från de lagliga vägar som tidigare funnits. Fler kvinnor, äldre och barn skulle kunna lämna konflikterna själva, även utan hjälp av begränsade kvotsystem. Internationella kvinnodagens debattörers lappar hellre på ett principlöst system där omvärlden öppet tolererar att inga lagliga vägar finns för den som har rätt att söka skydd, man eller kvinna. Det är förvånande hur lätt debattörerna kom undan med att fördomsfullt generalisera och etikettera flyende mäns åsikter och bortse från att även män dödas, torteras och förföljs och har rätt att försöka rädda sina liv. Att invandringskritiska debattörer klär sig som jämställdhetsförespråkare är ohederligt – problemet i dagens system är inte att för många män kommer hit utan att för få kvinnor kan göra det. Givetvis är det oacceptabelt att en individs kön eller åsikter skulle väga tyngre än hans skyddsbehov. Att rätten till asyl urholkats så kraftigt i Sverige sedan 2015 att den här typen av åsikter numera är vardag är ett osundhetens tecken i vår tid – en tid då flykt görs allt svårare samtidigt som skälen att fly blir allt fler.

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB