Tidning - finns det något så omodernt?

Vi ger ut en tidning 2017. Gud så omodernt - vem läser i den? Ja, av våra läsarreaktioner att döma är det det människor med stort intresse av en balanserad syn på världen. Sist jag talade i telefon med en av våra läsare handlade det om en lärare i samhällskunskap:

- Använder ni tidningen i skolarbetet, frågar jag?

- Det händer, men mest har vi tidningen som en inspirationskälla, idéuppslag för samhällsdebatter och som ett sätt för oss lärare att hålla oss ajour med ett media vi litar på.

Mmmm sånt värmer en redaktörs hjärta.

Tempus läsarreaktioner är naturligtvis inte alltid bara positiva - vi får arga brev också - allt färre, men dock. Sist handlade det om en titulatur inom katolska kyrkan som vi använt på ett felaktigt vis. Vi lär oss och vi försöker faktakolla i möjligaste mån.

Ska vi nu bli digitala? Ja, delvis ska Tempus bli digital. Redan nu kan man registrera sig och läsa tidningen i digital utgåva gratis - med en veckas förskjutning. Vi har inte klart för oss ännu hur vi ska bli digitala - tidigare har vi inte behövt fundera alls eftersom våra avtal inte tillåtit oss att publicera våra översättningar digital.

Varför vill vi bli digitala överhuvudtaget?

Dels känns det som ett krav från många läsare som vill kunna gå tillbaka i "arkivet". Det blir ett arkiv när vi börjar publicera våra texter som digitala texter. I nuläget finns de som PDF, men dessa är inte sökbara. Dels handlar det om att anpassa sig till omvärlden - många ratar papperstidningen - ibland av miljöskäl, ibland av vaneskäl - oavsett skälen så kommer vi att försöka tillgodose flera behov - papperstidningsläsarens, PDF-läsarens och den fullt ut digitala/e läsaren.

Vi vet också att en sökbar TEMPUS enklare kan användas i utbildningssyfte på gymnasier, folkhögskolor och universitet - nu ska vi bara finna en krass lösning på hur vi kan få ekonomi i det hela också?

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB