TEMPUS personuppgiftspolicy

 

När det gäller vår personuppgiftspolicy gäller detta för Tempus Press AB med organisationsnummer: 556251-0700. Rudbecksgatan 47, 216 22 Limhamn.

 

Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via vår hemsida www.tempus.se när du beställer en prenumeration (fysisk eller digital) eller för ett användarkonto – antingen som aktiv prenumerant eller för läsa Tempus på Internet med begränsningar.

Policyn gäller också vid anmälan via brev, telefon eller annat sätt då prenumeration beställs av TEMPUS.

 

Vi värnar om din integritet och du kan ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Som prenumerant använder vi enbart de uppgifter du lämnar för att kunna erhålla faktura samt fysisk tidning – dvs. namn, leveransadress och fakturaadress om dessa inte är desamma.

 

Som medlem på vår hemsida tar vi del av de uppgifter som är obligatoriska för detta – namn och adress (frivilligt) mailadress (obligatoriskt) samt andra uppgifter som lämnas utan vår begäran eller på vårt initiativ.

 

Vi använder aldrig uppgifterna till annat än att skicka faktura och tidning eller kontakta prenumeranter eller medlemmar på hemsidan. Vi lämnar aldrig ut uppgifterna till tredje part.

 

Om du har lämnat din mailadress till oss (gäller främst medlemmar på hemsida) och begär att vi inte ska kontakta dig lägger vi din mailadress i vår spärrlista och ser till att inga utskick levereras till denna mailadress.

 

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt eller nya syften utöver vad vi beskriver här, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Vi kommer också att begära din tillåtelse/samtycke då vi önskar använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

 

Vi kan komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

* följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,

 

*skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök

 

*hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

 

* skydda rättigheter eller egendom som ägs av Termpus Press AB. Om det skulle bli nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

 

 

Du kan alltid kontakta oss via mailadress enligt de kontaktuppgifter som återfinns i redaktionesrutran i tidningen eller via vår hemsida med frågor angående hantering av dina personuppgifter.

 

Dataskyddsombud är Håkan Axelson – mailadress: hakan.axelson@tempus.se

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB