August 11, 2020

ÖDELÄGGAREN är titeln på min bok. Det mesta fick inte plats i den. Den handlar om hur en extremt manipulativ man med psykopatiska drag - det vill säga utan affektiv empati - tog sig in i min tillvaro och ödelade den. Han belägrade aktivt tre och ett halvt år av mitt li...

Please reload

Senaste inlägg

December 10, 2019

Please reload

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB