February 26, 2018

Redan under de många turerna kring Björn Borgs bolag i slutet av 1980-talet framgick det för en svensk mediakonsument att engelska lagar inte gällde på öarna Jersey och Guernsey i Engelska kanalen. Under senare år har de åter hamnat i fokus som en följd av avslöjandena...

Den särskilde åklagaren Robert Muellers beslut att åtala tretton ryska medborgare för en rad olika brott med det gemensamma syftet att störa och påverka den amerikanska presidentvalskampanjen har - åtminstone initialt - lett till att republikanerna har slutit upp bakom...

Please reload

Senaste inlägg

December 10, 2019

Please reload

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB