June 4, 2017


 

Begreppen faktaresistens, åsiktskorridorer och ”eftersanning” (post truth) tar i dag stor plats i den politiska diskussionen.

Företeelserna är långt ifrån nya. De har inte minst präglat debatten om den palestinska frågan ända sedan Balfourdeklaration med löftena om et...

Please reload

Senaste inlägg

December 10, 2019

Please reload

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB