February 26, 2018

Redan under de många turerna kring Björn Borgs bolag i slutet av 1980-talet framgick det för en svensk mediakonsument att engelska lagar inte gällde på öarna Jersey och Guernsey i Engelska kanalen. Under senare år har de åter hamnat i fokus som en följd av avslöjandena...

June 4, 2017


 

Begreppen faktaresistens, åsiktskorridorer och ”eftersanning” (post truth) tar i dag stor plats i den politiska diskussionen.

Företeelserna är långt ifrån nya. De har inte minst präglat debatten om den palestinska frågan ända sedan Balfourdeklaration med löftena om et...

Please reload

Senaste inlägg

December 10, 2019

Please reload

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB