Nyhetsmagasinet TEMPUS slutar med tidningsutgivning
– läggs ned efter 41 år -
Pressrelease >

INFORMATION OM TEMPUS PRESS KONKURS

Tempus Press AB försattes i konkurs den 5 mars 2021. Advokaten Jan Gruvstad på MAQS Advokatbyrå i Malmö är utsedd till konkursförvaltare. 

Konkursen innebär att inga fler tidskrifter kommer att ges ut av bolaget.

Konkursboet har erhållit information om samtliga prenumeranters och övriga fordringsägares krav mot bolaget. Ni som är prenumeranter behöver alltså inte själva kontakta konkursboet med anledning av era eventuella fordringskrav. Alla som ha fordringar mot bolaget kommer inom ett par månader att få information Malmö tingsrätt om det blir utdelning i konkursen. 

Konkursboet jobbar även för att hitta en köpare av tidskriften. 

Eventuella frågor rörande konkursen kan ställas till advokaten Niklas Ernulf per e-post: niklas.ernulf@maqs.com

TIDNINGEN

TEMPUS är ett nyhetsmagasin och ger som ingen annan tidning utförlig bakgrundsinformation och djupa analyser av vad som sker.

Vi samarbetar med några av världens mest framstående journalister inominternationell politik och ekonomi.

Tidningen kommer ut varje fredag.

 

KÄLLOR

Vi arbetar tillsammans med ett antal av världens bästa nyhetsbyråer eller syndikat - The New York Times, The New York Times News Service, Der Spiegel - Der Spiegel online - The Washingtom Post, The Washington Post News Service Syndicate, Japan News, Bloombergs samt med publikationen Foreign Policy.

 

REDAKTIONEN

Redaktionschef & Ansvarig utgivare

Håkan Axelson

E-post: hakan.axelson@tempus.se

0733-99 86 33

 

Redaktör:

Bert Lundqvist

Layout, bildredaktör:

Mats Rosenkvist

E-post: mats@tempus.se

 

Kolumnister:

Ingmar Karlsson

Olof Ehrenkrona

Frida Metso

Översättningsansvarig:

Monika Franzon

 

Kontakta redaktionen:

red@tempus.se

Tricordia AB

PRENUMERANTÄRENDEN

Vill du anmäla ny adress?

Vill du beställa tidningen åt dig själv,

eller en vän?

Har du frågor kring din prenumeration?

Kontakta:

Mediaservice

Estrids väg 5 B, 291 65 Kristianstad

Tel: 044-10 10 22 (08.00-16.00)

E-post: pren@tempus.se

Bankgiro: 538-0639

Eller anmäl dig här på vår hemsida - Abonnemang

 

ANNONSER

Kontakta Håkan Axelson för information

om priser, teknisk information etc.

0733-99 86 33

hakan.axelson@tempus.se

 

TRYCK

Norra Skåne offset AB Hässleholm

ISSN 0349-7976 – 2013 Tempus